قارچ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سیب زمینی

3/39583333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد فصل

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد سزار

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سالاد ماکارانی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه قوطی

3/88888888888889 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,850 تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

4/375 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، ژامبون گوشت و مرغ ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، هات داگ
15,000 تومان

پیتزا رست بیف آمریکای

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس قارچ ، گوشت مغز و ران گوساله ، 5 نوع پنیر ترکیبی
19,000 تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانکی ، سس مخصوص ، قارچ ، 5 نوع پنیر ترکیبی
15,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، فیله مرغ ، قارچ ، پیاز ، 5 نوع پینیر ترکیبی
18,000 تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس قارچ ، زیتون سبز ، زیتون سیاه ، ذرت ، قارچ ، فلفل رنگی
15,000 تومان

پیتزا بوقلمون آمریکایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، گوشت سینه 98 % بوقلمون ، 5 نوع سس ترکیبی
20,000 تومان

مینی مخصوص

1/5 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، ژامبون گوشت و مرغ ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، هات داگ
8,000 تومان

مینی قارچ و گوشت

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

مینی قارچ و مرغ

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، فیله مرغ ، قارچ ، پیاز ، 5 نوع پینیر ترکیبی
9,000 تومان

پیتزا مینی میت لاور

2 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، پپرونی ، گوشت راسته گوساله مزه دار شده
14,000 تومان

پیتزا استیک فیله خانواده

0 از 5
سس قارچ ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، گوشت راسته گوساله مزه دار شده
55,000 تومان

پیتزا میت لاور خانواده

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، پپرونی ، گوشت راسته گوساله مزه دار شده
55,000 تومان

پیتزا سزار خانواده

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس سیر ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، فیله مرغ ، پنیر پارمسان ، پنیر پستو
50,000 تومان

پیتزا سیب زمینی خانواده

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، سس پنیر ، هات داگ ، 5 نوع سس ترکیبی ، سیب زمینی سرخ شده
30,000 تومان

پیتزا مخصوص خانواده

3/75 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، ژامبون گوشت و مرغ ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، هات داگ
35,000 تومان

پیتزا رست بیف خانواده

0 از 5
خمیر پیتزا خانواده ، سس قارچ ، گوشت مغر ران گوساله ، 5 نوع پنیر ترکیبی
45,000 تومان

پیتزا برتولی خانواده

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس سیر ، ژامبون ( استیک 90 % ) ، 5 نوع پنیر ترکیبی
40,000 تومان

پیتزا مارگاریتا خانواده

0 از 5
خمیر پیتزا خانکی ، سس مخصوص ، قارچ ، 5 نوع پنیر ترکیبی
35,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ خانواده

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، فیله مرغ ، قارچ ، پیاز ، 5 نوع پینیر ترکیبی
40,000 تومان

پیتزا پپرونی خانواده

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس پپرونی ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، ژامبون پپرونی ، قارچ ، فلفل ترشی ، فلفل هالوپینو
40,000 تومان

پیتزا سبزیجات خانواده

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس قارچ ، زیتون سبز ، زیتون سیاه ، ذرت ، قارچ ، فلفل رنگی
35,000 تومان

پیتزا بوقلمون خانواده

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، گوشت سینه 98 % بوقلمون ، 5 نوع سس ترکیبی
45,000 تومان

پیتزا استیک فیله ایتالیایی

0 از 5
سس قارچ ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، گوشت راسته گوساله مزه دار شده
26,000 تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

3/5 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس قارچ ، گوشت مغز و ران گوساله ، 5 نوع پنیر ترکیبی
21,000 تومان

پیتزا میت لاور ایتالیایی

1/5 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، پپرونی ، گوشت راسته گوساله مزه دار شده
28,000 تومان

پیتزا سزار ایتالیایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس سیر ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، فیله مرغ ، پنیر پارمسان ، پنیر پستو
25,000 تومان

پیتزا سیب زمینی ایتالیایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، سس پنیر ، هات داگ ، 5 نوع سس ترکیبی ، سیب زمینی سرخ شده
15,000 تومان

پیتزا برتولی ایتالیایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس سیر ، ژامبون ( استیک 90 % ) ، 5 نوع پنیر ترکیبی
21,000 تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانکی ، سس مخصوص ، قارچ ، 5 نوع پنیر ترکیبی
17,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، فیله مرغ ، قارچ ، پیاز ، 5 نوع پینیر ترکیبی
20,000 تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس پپرونی ، 5 نوع پنیر ترکیبی ، ژامبون پپرونی ، قارچ ، فلفل ترشی ، فلفل هالوپینو
20,000 تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس قارچ ، زیتون سبز ، زیتون سیاه ، ذرت ، قارچ ، فلفل رنگی
17,000 تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، گوشت سینه 98 % بوقلمون ، 5 نوع سس ترکیبی
24,000 تومان

پیتزا میگو ایتالیایی

0 از 5
خمیر پیتزا خانگی ، سس مخصوص ، میگو گریل شده ، 5 نوع سس ترکیبی ، قارچ
26,000 تومان

ساندویچ کالباس مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

ساندویچ کالباس خشک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

ساندویچ ژامبون مرغ دودی

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

ساندویچ ژامبون گوشت دودی

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و گوشت

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

ساندویچ ژامبون هلندی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ ژامبون استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ ژامبون بیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ ژامبون ژیگو

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ ژامبون مکزیکی

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ ژامبون ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ ژامبون سالامی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ ژامبون فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ هروئیکا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

همبر دست ساز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

بلو چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

پتو برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پلاس برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

بیف برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

هالو برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ساندویچ مرغ گریل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ ژامبون میکس ( گرم )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

کراکف پنیر

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

هات داگ تنوری

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

کتف و بال

0 از 5
8 تکه کتف و بال سوخاری ، سیب زمینی
14,000 تومان

فیله استریپس

0 از 5
4 تیکه فیله مرغ ، سیب زمینی ، سالاد کلم
18,000 تومان

سبد سوخاری

0 از 5
2 تیکه فیله مرغ ، 5 تیکه کتف و بال ، قارچ سوخاری ، سیب زمینی
14,000 تومان

سوپریم تنوری

0 از 5
سیب زمینی ، سس پنیر ، پنیر پیتزا
9,000 تومان

سیب زمینی ژامبون تنوری

0 از 5
سیب زمینی ، ژامبون گوشت ، سس پنیر ، پنیر پیتزا ، هات داگ ، فلفل رنگی
10,000 تومان

چیکن تنوری

0 از 5
سیب زمینی ، سس پنیر ، فیله مرغ ، پنیر پیتزا ، زیتون سبز ، ذرت
12,000 تومان

رست بیف تنوری

4/5 از 5
سیب زمینی ، رست بیف ، سس پنیر ، سس قارچ ، پنیر پیتزا ، زیتون سیاه
12,000 تومان

پپرونی تنوری

0 از 5
سیب زمینی ، پپرونی ، سس پنیر ، پنیر پیتزا ، فلفل ترشی ، فلفل هالوپینو
12,000 تومان

بوقلمون تنوری / فرایز

0 از 5
سیب زمینی ، بوقلمون ، سس پنیر ، قارچ ، پنیر پیتزا ، زیتون سبز
12,000 تومان

سیب زمینی شکم پر

0 از 5
سیب زمینی آب پز ، گوشت رست بیف ، سس پنیر ، پنیر پیتزا ، سس قارچ
10,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سوپ شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد کلم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

ژله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,650 تومان

هات داگ ویژه

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان