استیک فیله ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

مرغ قارچ ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

میگو ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

زبان گوساله ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

پپرونی ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

سبزیجات ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

قارچ ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

رست بیف امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

بیکن با سیر امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

بوقلمون امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

ژامبون میکس امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

ژامبون میکس خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

استیک فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

استیک ران مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

زبان گوساله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

میگو سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

2 تیکه مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

4 تیکه مرع سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

7 تیکه مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

12 تیکه مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
60,000 تومان

18تیکه مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
90,000 تومان

فیله استریپس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

جامبو وینگز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

برگر مخصوص 034

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

همبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

چیزبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

هالو برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

برگر سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

رست بیف با سس قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

زبان با سس قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

فیله مرغ و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

فیله سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

رست بیف و فیله مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

میکس ژامبون تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

هات داگ ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

باکس مزه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

سیب زمینی مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کتف و بال سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

قارچ و پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

قارچ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سیب زمینی تنوری با سوسیس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سیب زمینی تنوری با ژامبون میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سیب زمینی تنوری با سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سیب زمینی تنوری با پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سیب زمینی تنوری با رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

سیب زمینی تنوری با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

سالاد مخصوص 034

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

سالاد بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

سالاد سزار با مرغ گریل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

سالاد اسفناج با سس عسل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

سالاد یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

سالاد میوه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,600 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آبمیوه مخصوص 034

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

آب پرتقال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

آب سیب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

آب سیب کرفس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

پیتزا خانواده به انتخاب مشتری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
55,000 تومان