خوراک استیک فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

همبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

هالو برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

دوبل برگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

تنوری میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

هات داگ ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

استیک فیله و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

سیب زمینی مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

قارچ و پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سوپ روز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سالاد اسفناج

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

سالاد یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سالاد ماکارونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سالاد ذرت با قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سالاد میوه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

پیتزا خانواده مخصوص ژامبون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

پیتزا بیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا ژامبون میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

خوراک میگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

خوراک استیک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

خوراک زبان گوساله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,700 تومان

4 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

7 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

12 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

18 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
80,000 تومان

استریپس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

بوفالو وینگز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کتف و بال سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

پیتزا ایتالیایی فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

پیتز ایتالیایی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

ساندویچ استیک فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

ساندویچ استیک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

سالاد استیک فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

سالاد استیک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا میگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

سالاد میگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا ایتالیایی زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

ساندویچ زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا آمریکایی زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا آمریکایی فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

پیتزا آمریکایی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان