نان اضافه

2/68333333333333 از 5 بر پایه 1 امتیاز مشتری
(2/68 امتیاز مشتریان)

750 تومان 750 تومان

رستوران سنتی مکث
غذای اصلی

.

1 دیدگاه

  1. نانی که ارسال میشه نان لواش نیست. لطفا عکس را عوض کنید. بنظر بنده نان تازه هم نیست