بزقرمه

4/38157894736842 از 5 بر پایه 1 امتیاز مشتری
(4/38 امتیاز مشتریان)

10,350 تومان 10,350 تومان

رستوران سنتی مکث
غذای اصلی

تهیه شده از بهترین مواد اولیه

3 دیدگاه