بزقرمه

4/16666666666667 از 5 بر پایه 1 امتیاز مشتری
(4/16 امتیاز مشتریان)

11,350 تومان 11,350 تومان

رستوران سنتی مکث
غذای اصلی

تهیه شده از بهترین مواد اولیه

3 دیدگاه