خوراک ران مرغ سرخ شده

3/70681818181818 از 5 بر پایه 1 امتیاز مشتری
(3/70 امتیاز مشتریان)

10,350 تومان 10,350 تومان

رستوران سنتی مکث
خوراک

تهیه شده از بهترین مواد اولیه

1 دیدگاه