پیتزا رست بیف تاتلی

3/17948717948718 از 5 بر پایه 1 امتیاز مشتری
(3/17 امتیاز مشتریان)

23,500 تومان 23,500 تومان

فست فود تاتلی
پیتزا

تهیه شده از بهترین مواد اولیه

1 دیدگاه